Advokater sælger juridisk viden på nettet

Michael Hopp, partner og advokat hos Plesner

Michael Hopp, partner og advokat hos Plesner

Billedet af de store advokathuse, der alene yder direkte rådgivning i vanskelige og ofte højtprofilerede sager, er ved at ændre sig. Blandt andre Plesner sælger i stigende omfang også vidensprodukter. Som del af Plesners helt nye digitale vidensplatform "LegalHub", holder Plesner webinarer for de jurister, der arbejder i de store virksomheder og myndigheder. Complidia var med på et webinar om en ny praksis fra Datatilsynet.

Flere advokathuse er begyndt at gå traditionelle leverandører af viden om lovstoffet som Karnov i bedene. De bevæger sig ind på områder, hvor kunderne nok har brug for ekspertviden, men hvor de aldrig ville bestille en dyr advokat til at løse opgaven.

Kompleksitet versus værdi
Der er et hierarki også for juridiske opgaver. Hvis man mapper de juridiske arbejdsopgaver i et koordinatsystem, hvor x-aksen viser voksende kompleksitet, mens y-aksen viser opgavens betydning for organisationen, så vil konsulentopgaverne i stadig stigende omfang ligge oppe i hjørnet med stor betydning og stor kompleksitet; mens der i feltet lige under til højre ligger nogle komplekse opgaver, som man på grund af en mindre betydning typisk selv vil løse i de større virksomheders juridiske afdelinger. Tilsvarende er der i feltet øverst til venstre nogle opgaver, som har stor betydning, men er juridisk mindre komplekse. Endelig er der nederst til venstre opgaver som har lille betydning og lille kompleksitet.

”Men de tre områder, hvor man fremover vil være mindre tilbøjelig til at række ud til advokaten, er stadig interessant for os i Plesner. Gennem vidensprodukter og webinarer kan vi være relevante for de mange inhouse jurister, der sidder med de juridiske sager, der måske ikke sendes til en ekstern advokat, men som det af hensyn til compliance alligevel er vigtigt at have fuldstændigt styr på”. Med webinarer og digitalt systematiseret viden kan vi på en effektiv måde skabe værdi for mange deltagere på én gang, siger advokat og partner i Plesner, Michael Hopp

For nylig kom Datatilsynet ud med en ændring af praksis omkring, hvordan man etablerer hjemmel til at behandle følsomme personoplysninger. Udgangspunktet er nu det samme som for alle andre personoplysninger, nemlig persondataforordningens artikel 6, og så skal man derudover finde hjemmel i artikel 9, der netop handler om de følsomme oplysninger. Forvirret? Complidia gik til bekendelse og erkendte, at redaktøren ikke forstod en bønne af Datatilsynets nylige praksisændring og blev straks inviteret med på webinar om emnet.

Fuld af spidsfindigheder
”Praksisændringen er først og fremmest en anledning til at genbesøge sin virksomheds politiker, fordi man skal begrunde det, man gør, på en lidt anden måde end hidtil. Nu skal man have to led; først den overordnede hjemmel i artikel 6 og så den særlige hjemmel til følsomme oplysninger i artikel 9. Du skal med andre ord have dobbelt hjemmel. Før praksisændringen kunne man gå direkte til artikel 9, når det handlede om følsomme oplysninger. Det er komplekst, og argumentationen for ændringen er fuld af juridiske spidsfindigheder”, siger Michael Hopp.

Han tilføjer, at tilretninger af oplysningerne om behandlingsgrundlag i en privatlivspolitik ikke er en opgave, som ret mange vil købe konsulentbistand til, men gennem webinaret får han alligevel mulighed for at formidle sin viden til de jurister, der sidder med opgaven.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle