Banker: Digital regulering skal ramme alle ens

Digitaliseringsdirektør i Finans Danmark Michael Busk-Jepsen.
Digitaliseringsdirektør i Finans Danmark Michael Busk-Jepsen. (Foto: PR)

Brancheorganisation ser en risiko for, at reguleringen af det indre marked for digitale ydelser vil medføre særlige krav til bankerne, der vil stille dem ugunstigt i forhold til andre aktører. Reguleringen bør rette sig mod aktiviteter og ikke mod bestemte virksomheder eller teknologier, mener Finans Danmark, der samtidig opfordrer EU-politikerne til at sætte IT-sikkerheden i højsædet.

EU-processen hen mod et indre og fælles marked for digitale ydelser er nået til høringsfasen. Finans Danmark ser på den ene side store muligheder for medlemmerne i en fælles regulering, men i sit høringssvar advarer banklobbyen også de europæiske politikere mod give bankerne særlige byrder på det kommende indre marked for digitale ydelser. Finanslobbyen opfordrer desuden politikerne til at sætte IT-sikkerheden i højsædet.

Digitaliseringen af de danske banker begyndte tidligt og udviklingen har givet den danske finansbranche et forspring, der kan komme yderligere i spil på et fælles indre marked for digitale ydelser, vurderer Finans Danmark. Forspringet kaster allerede forretning af sig, og det illustreres blandt andet af den netop indgåede aftale om at E-Boks, der ejes halvt af Nets og halvt af Post Nord, skal levere en digital postløsning til Irland, og E-Boks forhandler desuden med en række andre lande om lignende aftaler.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle