Borgmester: GDPR fylder for meget

GDPR står vejen kommunernes kerneopgaver, mener  Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen

GDPR står vejen kommunernes kerneopgaver, mener  Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen

(Foto: Pressefoto)

GDPR skaber en frygtkultur, der blokerer for den sunde fornuft i kommunikationen med borgerne. Det mener Aalborgs borgmester, der vil i dialog med regeringen om lempelser i den måde databeskyttelsesreglerne fortolkes og administreres på i Danmark. IT- Politisk Forening mener omvendt, at kommunerne skal sidestilles med alle andre, når det gælder databeskyttelse.

Frygt og sikkerhed fylder for meget. Det mener formand for KL’S arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen, der på KL’s hjemmeside raser over, at det store fokus på GDPR går ud over velfærdsopgaverne. Lobbyorganisationen ønsker en dialog med regeringen om lempelser. Men i følge IT Politisk Forening er der ikke brug for at forringe datasikkerheden yderligere. Tværtimod vil foreningen have, at regeringen sikrer, at kommuner og andre myndigheder også investerer i datasikkerheden.

Jurister og IT-folk blokerer fornuften
”Vi har fået en lovgivning, som fordrer en rigid fortolkning af reglerne og en "cover-my-ass"-kultur på grund af frygt for politianmeldelser og bøder i millionklassen. Det er en urimelig og uhensigtsmæssig måde at drive kommune på. Og det står ikke mindst i vejen for kerneopgaven: god velfærd til borgerne. Data skal behandles ordentligt og respektfuldt. Men der er også ting i den danske implementering af databeskyttelsesforordningen, som ikke er fornuftige”, skriver Thomas Kastup-Larsen blandt andet i en kommentar” på KL’s hjemmeside.

Thomas Kastrup-Larsen mener i øvrigt, at det er en dansk politisk diskussion og at vi hverken skal ikke lade os drive rundt i manegen af EU eller af jurister og it-folk, som han formulerer det. Han vil rigtig gerne drøfte udviklingen med regeringen, som han mener er nødt til at komme på banen i stedet for blot at overlade det til Datatilsynet.

Har ikke fået regeringen i tale
Complidia spurgte Justitsministeriet om der er kommentarer til kritikken og ønskerne fra KL. Det er der ikke, men vi blev henvist til at forhøre os lige netop i Datatilsynet. Herfra lyder det, at den aktuelle kommunale kritik ikke noget, man har kommentarer til.

Konklusionerne på Datatilsynets besøg hos Viborg og Randers kommuner, der blev offentliggjort i foråret, skabte langt fra uddelt begejstring for tilsynets fortolkning af reglerne om databeskyttelse i de kommuner, men pressekonsulent i Kommunernes Landsforening Søren Geisler fastslår, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de tidligere tilsynsafgørelser, og den aktuelle kritik. Han oplyser desuden, at det indtil videre ikke er lykkedes at få regeringen i tale.

Godt med mulighed for bøder
Det er dog ikke alle stakeholdere, der enige med Kommunernes Landsforening.

“Vi synes fortsat, at bøder til offentlige myndigheder for overtrædelse af GDPR og databeskyttelsesloven er en god idé. I modsat fald vil der reelt være et økonomisk incitament for offentlige myndigheder, herunder kommunerne, for at underinvestere i informationssikkerhed”, siger formand for IT-Politisk forening, Jesper Lund til Complidia.

Han peger endvidere på, at debatten om Datatilsynets kontrol med myndighedernes omgang med data slet ikke er ny. Den rasede også under optakten til GDPR i 2017. Den gang udtalte kontorchef i Datatilsynet, Jesper Vang til netmediet Version2:

“Langt de fleste vil gerne høre det, vi siger, og rette op. Men der er også nogle få brodne kar, der kan virke ligeglade med vores anbefalinger. Og så bliver vi i dag sat skakmat,”

Ingen bøder til kommuner endnu
Og under høringen i forbindelse med udformningen af den danske implementering af GDPR, efterlyste IT-Politisk forening, at Datatilsynet fik bedre sanktionsmuligheder overfor de offentlige myndigheder og henviste blandt andet til rets følelsen hos de private virksomheder, som netop kunne se frem til store bøder ved databrud under de nye regler.

Jesper Lund peger desuden på, at det oprindelige lovforslag ikke rummede mulighed for bøder til myndigheder, men at den mulighed kom med i den danske databeskyttelseslov, formentlig fordi Justitsministeriet blev presset til det af Folketingets partier, forklarer han. Rammen for bøder til myndigheder er dog noget lavere end til private virksomheder. Der er indtil videre ingen kommuner, der har fået en bøde, oplyser Kommunernes Landsforening.

Læs debatindlægget her.

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/oktober/debatindlaeg-gdpr-goer-vi-det-for-borgeren-eller-juristen/

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle