Britisk rekrutteringsbranche bryder GDPR

Den britiske rekrutteringsindustri benytter i vid udstrækning papirarkivering.
Den britiske rekrutteringsindustri benytter i vid udstrækning papirarkivering.

HR-medarbejdere og rekrutteringsbranchen generelt benytter stadig i vid udstrækning papirbaserede arkivsystemer til at opbevare følsomme persondata – og bryder dermed GDPR. I hvert fald i Storbritannien, viser ny undersøgelse.

42 procent af de, der arbejder med rekruttering i Storbritannien, bryder reglerne i EU’s persondataforordning, GDPR, ved at opbevare persondata i papirarkivsystemer, mens yderligere 20 procent stadig bruger gammeldags regneark. Det viser en undersøgelse foretaget af den britiske IT-virksomhed Credas.

Set i det lys kan det måske undre, at næsten en tredjedel af de adspurgte samtidig mener, at GDPR var et af de største fokusområder i deres branche i det forgangne år.

”GDPR kræver, at virksomheder opbevarer data trygt og sikkert og kun opbevarer det, som er absolut nødvendigt. Alligevel ser det ud som om, at mange i rekrutteringsbranchen er usikre på, hvad der forventes af dem, når det kommer til best practice,” siger Rhys David, der er direktør i Creda, til fagmediet OnRec, der henvender sig til rekrutteringsbranchen.

Husk at låse skabet
“Når de bliver spurgt til, hvilke forholdsregler, de har taget siden maj 2018, beskrev flere  af respondenterne processer for papirarkivering, som eksempelvis ”at aflåse højskabe”, ”at effektivisere skrivebordsarbejde” og ”mere restriktive arkiveringsprocesser”, hvilket viser, at der stadig er stor forvirring om, hvordan vi skal opbevare vores data,” siger Rhys David.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle