Dansk erstatningslov gælder fortsat for databrud

Tina
Brøgger Sørensen, advokat og partner, Kromann Reumert.
Tina Brøgger Sørensen, advokat og partner, Kromann Reumert. (Foto: Pressefoto)

Der er næppe udsigt til, at de højere niveauer for godtgørelser for krænkelser ved databrud uden økonomiske tab, vi ser i flere andre EU-lande, kommer til at smitte af her i Danmark. I en principiel afgørelse om en arbejdsgivers misbrug af persondata fra TV-overvågning tilkender Højesteret en mindre godtgørelse til en medarbejder for ”tort” efter erstatningsansvarsloven. Kromann Reumert vurderer, at afgørelsen nok ville blive den samme efter de nye regler i GDPR.

En ny Højesteretsdom om godtgørelse i en sag om krænkende personaleledelse på baggrund af persondata indsamlet via TV-overvågning fastslår, at det er den danske erstatningslov, der gælder på feltet, fordi der ikke er lidt et formuetab. Og på trods af, at Højesteret i den konkrete sag fandt, at krænkelserne af den pågældende medarbejder var alvorlige og havde et betydeligt omfang, blev der kun tildelt en mindre godtgørelse på 20.000 kroner. Højesteret valgte denne regel for tilkendelse af godtgørelse for overtrædelse af en række bestemmelser i den tidligere persondatalov, der i maj 2018 blev afløst af databeskyttelsesforordningen, GDPR, og af den danske databeskyttelseslov.

GDPR ændrer ikke præmissen
”Afgørelsen ville nok blive den samme efter de nye regler, da det følger af forarbejderne til den nugældende databeskyttelseslov, at godtgørelse for tort stadig skal afgøres efter erstatningsansvarsloven og ikke GDPR. I andre EU-medlemslande afgøres sådanne sager efter GDPR, der giver mulighed og forventning om større godtgørelsesbeløb,” siger partner i Kromann Reumert, advokat Tina Brøgger Sørensen.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle