Databehandlere i tilsynsfokus

Datatilsynet vil de kommende måneder have særligt fokus på databehandlere.
Datatilsynet vil de kommende måneder have særligt fokus på databehandlere. (Foto: PR)

Under Datatilsynets planlagte inspektioner for resten af året vil der bl.a. være særligt fokus på, om kravene til databehandlere efterleves.

Datatilsynet har længe haft fokus på, hvordan virksomheder, myndigheder og organisationer som dataansvarlige bruger databehandlere. Men reglerne om databeskyttelse stiller også en række nye, selvstændige krav til databehandlerne. Derfor har Datatilsynet valgt at sætte selvstændigt fokus på dette område ved de planlagte tilsynsbesøg i efteråret. Især kommer der fokus på temaerne ’behandlingssikkerhed’ og ’brug af underdatabehandlere’.

Databehandleren skal nemlig – ligesom den dataansvarlige – sørge for at gennemføre forskellige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Og hvis der gøres brug af såkaldte underdatabehandlere, skal databehandleren desuden sørge for at pålægge underdatabehandlerne de samme databeskyttelseskrav som dem, der gælder i databehandleraftalen mellem den dataansvarlige og databehandleren. Det er med andre ord i praksis databehandleren, der sikrer indgåelsen af en underdatabehandleraftale.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle