Del bekymringer med Datatilsynet

(Foto: PR)

Datatilsynet har på det seneste udbygget sin hjemmeside med flere praktiske services og en af dem er, at du kan dele dine bekymringer om persondata med Tilsynet. Bekymringerne indgår i en årlig rapport til brug for Dataetisk Råds arbejde.

Nu kan du sende en såkaldt bekymringsmail til Datatilsynet direkte fra hjemmesiden. Det er dog ikke alle dine bekymringer, som tilsynet interesserer sig for, men er du er bekymret over brugen af dine eller andres persondata hos en virksomhed eller offentlig myndighed, så kan du sende en mail om det direkte til Datatilsynet.  

Du får ikke svar
Hvis du sender en mail via hjemmesiden, skal du dog ikke vente på et svar. De databekymringer, som tilsynet får, bliver alene brugt til at udarbejde den årlige statusrapport til Dataetisk Råd.

"Arbejdet i Dataetisk Råd tager blandt andet udgangspunkt i de bekymringer, der er hos borgerne i Danmark. Derfor samler vi op på de indmeldinger, vi får, så Dataetisk Råd kan inddrage det aspekt i deres arbejde.", siger direktør i Datatilsynet Cristina Angela Gulisano.

Skal sikre etisk databrug
Dataetisk Råd blev nedsat af den tidligere regering i foråret 2019, og målet med rådet er, at det bliver et omdrejningspunkt i samfundets digitalisering. Her skal etiske spørgsmål om brugen af persondata diskuteres. Det gælder forholdet mellem på den ene side fordelene ved anvendelse af ny teknologi og på den anden side hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerheden og værdier.  På den måde kan Dataetisk Råd bidrage til, at brugen af data sker etisk forsvarligt.

Det er desuden op til Dataetisk Råd at sikre en varig indsats for at understøtte ansvarlig brug af data. Derfor er det vigtigt, at borgernes databekymringer kommer frem til rådet.

Borgerne inddrages
"Vi lever i en tid, hvor vi bliver mere og mere bevidste om, at den digitale udvikling, vi i disse år ser, samtidig indebærer risici for fysiske personers ret til privatliv. Behovet for at debattere og også meget gerne opstille nogle etiske retningslinjer for udnyttelsen af persondata er derfor større end nogensinde før. Vi er i Datatilsynet glade for, at vi med etableringen af bekymringspostkassen giver borgerne en mulighed for, at deres bekymringer kan blive hørt og komme til at indgå i Dataetisk Råds arbejde." Siger Cristina Angela Gulisano.

Datatilsynet skriver på hjemmesiden, at man ikke behøver at angive sit navn eller andre personoplysninger  i mailen. Det er tilstrækkeligt med den e-mailadresse, som en borger benytter og Tilsynet understreger, at en bekymringsmail ikke kan bruges til at stille andre spørgsmål.

Send din bekymringsmail her

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle