Borgerne elsker digitalisering, når nytteværdien står klart

Pernille Tranberg er en af tre eksperter, der kommer med gode råd om offentligt indkøb af AI.
Pernille Tranberg er en af tre eksperter, der kommer med gode råd om offentligt indkøb af AI.

Hvis nytteværdien står klart for borgerne, er de klar til en ny og dybere runde med offentlig digitalisering. Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse som Epinion har udført for PwC. Det stiller større krav til kommunikationen at bevare en høj grad af borgertillid. Og eksperter peger på, at de offentlige indkøbsprocesser bør styrkes.

Det offentliges indkøb af IT har i en årrække båret præg af, at der har været et stort politisk pres for at bruge digitale teknologier til at spare og effektivisere. Men der har også være mange databrud, og borgere, der oplever ringere service og sikkerhed, og det kan have kostet noget på tilliden.  Undersøgelser peger i retning af, at det styrker tilliden, når der er fokus på borgernes nytteværdi, og eksperter peger på, at myndighederne bør styrke deres indkøbsprocesser.  

Formålet skal stå klart
Ifølge en ny undersøgelse fra PwC er danskerne generelt positivt indstillede over for, at det offentlige bruger deres persondata til konkrete for formål. Således svarer 78 pct. af respondenterne, at de gerne ser, at deres data kan bruges, hvis det f.eks. kan føre til hurtigere og bedre diagnoser i sundhedssektoren. Og 71 pct. er med på, at deres data kan bruges til at skabe et mere effektivt skattesystem. Men når der spørges generelt til, om man er villig til at lade det offentlige bruge flere persondata, så er det kun 41 pct., der svarer ja. Tallene stammer fra en måling Epinion har udført konsulenthuset PwC.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle