Dom bør tvinge minister til nytænkning

Formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund.
Formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund. (Foto: Andreea Belu)

Med en ny kendelse slår EU domstolen for 3. gang inden for seks år fast, at logning og dermed overvågning af alle danskeres telefonsamtalepartnere samt deres lokationer, er i strid med EU-retten og. Undskyldninger for også at ignorere den nyeste kendelse, er der ikke mange tilbage af. Det kan tvinge en modvillig justitsminister til nytænkning, mener IT-Politisk Forening.

Politiets generelle logning og overvågning af samtlige danskeres telefonsamtaler er ikke lovlig. Det har EU-domstolen i en ny kendelse atter en gang slået fast. Kendelsen betyder, dog ikke, at politiet ikke kan logge positioner på mobilsamtaler. Men det kan kun ske på baggrund af en konkret mistanke og som led i en egentlig efterforskning. Afgørelsen siger videre, at de midlertidige tilladelser til logning, som den danske logningsbekendtgørelse, også er i strid med EU-retten.

Beviser på forhånd
”Politiet skal have de nødvendige værktøjer for at kunne efterforske og retsforfølge alvorlig kriminalitet, og her er loggede oplysninger af afgørende betydning. Teleoplysninger benyttes ofte i straffesager i mange EU-lande. Nu er dommen kommet, og Justitsministeriet vil studere den nærmere for at vurdere, hvordan politiet i Danmark fremover kan bruge logning til at bekæmpe kriminalitet, siger Justitsminister,” siger Nick Hækkerup.

 Den udtalelse er nærmest ord til ord er en gentagelse af hvad skiftende justitsministre har sagt hele tiden, inklusive Søren Pape's besvarelse af spørgsmål på samrådet i Retsudvalget den 2. marts 2017, vurderer IT-Politisk Forening.

”Der er ikke så meget nyt her. Justitsministeren ønsker en generel og udifferentieret logning, formentlig fordi politiet anser det for et nyttigt værktøj, at de altid kan få adgang til historiske oplysninger, før en person kommer under mistanke for noget,” siger formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund.

Bekendtgørelse bør ophæves
EU-Domstolen har to gange tidligere i henholdsvis 2014 og 2016 fastslået, at en så omfattende registrering er i strid med EU-retten som beskytter privatliv i elektronisk kommunikation.

”Reelt er Justitsministeriet som nævnt tilbage ved situationen efter Tele2-dommen, altså samrådet den 2. marts 2017, hvor daværende Justitsminister, Søren Pape,  erkendte, at de danske logningsregler skal revideres, og at en generel og udifferentieret logning ikke er mulig,” siger Jesper Lund.

Det er dog blevet en endnu vanskeligere opgave for Nick Hækkerup, at komme uden om den aktuelle dom. I forhold til situationen primo 2017 har EU-Domstolen nu gjort det klart, at eksisterende logningsregler, der er i strid med EU-retten ikke kan opretholdes midlertidigt. Det mente daværende justitsminister, Søren Pape, ellers på samrådet den 2. marts 2017.

”Der er efter min mening ikke andet at gøre end at ophæve logningsbekendtgørelsen med omgående virkning. Det kan Justitsministeren gøre i morgen, hvis det skal være”, siger Jesper Lund.

”Gode undskyldninger”
Til trods for de tidligere domme og en tidligere justitsministers erkendelse af det manglende retsgrundlag er en justering af de danske logningsregler imidlertid blevet udskudt igen og igen med forskellige undskyldninger. Først ville man vente på vejledning fra EU-Kommissionen. Dernæst ventede man på en svensk lovændring. Og ved den seneste revision i lovforslag 87, der blev fremsat 18 december sidste år, henviste Justitsministeriet til de verserende sager ved EU-Domstolen som begrundelse for udskydelsen.

Det skete med henvisning til et mundtligt indlæg, der blev afgivet i forbindelse med domsforhandlingen den 9.-10. september 2019. Der henvises til notat af 29. november 2018 om afgivelse af indlæg i sagerne. I overensstemmelse med notatet gjorde regeringen under sagerne gældende, at Domstolen bør genoverveje visse af de udtalelser, som Domstolen afgav i Tele2-dommen.

Regeringen håbede
Regeringen håbede tydeligvis, at EU-Domstolen ville ændre afgørende præmisser i Tele2-dommen og tillade generel og udifferentieret logning. Men Det skete ikke. Tværtimod, EU-Domstolen giver i sin kendelse i stedet nogle præciseringer af, hvad der er tilladt efter EU-retten, som er ret specifikke.

”Der er ingen vej uden om. Nu må regeringen handle og ophæve de dele af logningsbekendtgørelsen, som er i strid med EU-retten,” siger Jesper Lund.

Følelse af konstant overvågning
Logning er en fuldstændig kortlægning af borgernes kommunikation og dermed den enkeltes sociale netværk. Det vil sige et digital kort over hvem vi hver i sær kommunikerer med. Og sammen med registreringen af masteoplysninger giver logningen en meget præcis kortlægning af vores færden både i det det fysiske og i det sociale rum.

”Med EU-Domstolens egne ord skrevet ind i sagerne om logning i 2014, 2016 og 2020, så er logning egnet til at skabe en følelse hos borgerne om at være under konstant overvågning. Den type masseovervågning overskrider grænserne for, hvad der er acceptabelt i et demokratisk samfund, og derfor er det godt at EU-Domstolen trækker en streg i sandet, når politikere, der vedtager lovgivning, ikke kan holde sig på den rigtige side af menneskerettighederne,” siger Jesper Lund.

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle