Eksperter kræver ombudsmand med digital ballast

Hanne Marie Motzfeldt appellerer sammen med Birgitte Arent Eiriksson til, at den kommende ombudsmand har de fornødne forudsætninger inden for digital forvaltning.
Hanne Marie Motzfeldt appellerer sammen med Birgitte Arent Eiriksson til, at den kommende ombudsmand har de fornødne forudsætninger inden for digital forvaltning.

Det er borgernes retssikkerhed og tillid til det offentlige, der står på spil. Derfor er det afgørende, at Folketingets kommende ombudsmand har tilstrækkelige forudsætninger inden for digital forvaltning, mener to eksperter, der har sendt en appel til Folketingets retsudvalg.

Den offentlige forvaltning er i disse år under en omfattende forandring som følge af digitaliseringen og ny teknologi. Derfor er det afgørende, at Folketingets kommende ombudsmand har indsigt i og forståelse for både de praktiske og principielle spørgsmål, som digitaliseringen af den offentlige forvaltning og anvendelse af ny teknologi rejser.

Det er essensen i en henvendelse til Folketingets retsudvalg fra to jurister, der har specialiseret sig i digitaliseringens indvirken på forvaltningsretten.

Hanne Marie Motzfeldt, der er ph.d. og lektor ved Center for Informations- og Innovationsret på Københavns Universitet, og Birgitte Arent Eiriksson, der er vicedirektør i tænketanken Justitia, mener, at det er borgernes retssikkerhed og tillid til det offentlige, der står på spil.

Afgørende betydning for udviklingen
”Valg af ny ombudsmand er naturligvis altid af stor betydning. Det gælder ikke mindst nu, hvor den offentlige forvaltning er under voldsom forandring på grund af digitalisering og anvendelse af nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens. Den forestående beslutning om, hvem der skal afløse Jørgen Steen Sørensen, vil derfor være af afgørende betydning for udviklingen af den fremtidige offentlige forvaltning og dermed også borgernes retssikkerhed og tillid til det offentlige.”

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle