Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist.
Formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist. (Foto: Pressefoto)

Breaking:

EU-regeringer vil gerne øge overvågningen af borgerne og brugen af persondata for at bekæmpe Covid 19 epidemien. Herhjemme ønsker Statens Serum Institut adgang til en stribe forskellige persondata om danskerne, og det får de formentlig adgang til. Den europæiske databeskyttelsesmyndighed åbner nemlig for, at man inden for rammerne af GDPR kan gøre undtagelser af hensyn til vitale samfundsinteresser. Retspolitisk Forening maner til besindighed og kølig omtanke hos myndighederne.

Det er i orden, at myndighederne lemper på kravene til databeskyttelse, når vitale samfundsinteresser taler for det. Det fremgår af et statement som European Data Protection Board offentliggjorde for nogle dage siden.  Baggrunden for udtalelsen er, at Europas regeringer, og ikke mindst det danske seruminstitut tripper for at kunne øge overvågningen af borgernes adfærd i forhold til at bruge sundhedsdata mere aktivt i smitteopsporing og smittebekæmpelse.

I søndags fik alle danskere med en mobil en sms hilsen fra Rigspolitiet, der mindede dem om at holde afstand til hinanden. En sådan meddelelse kan faktisk muliggøre sporing af lokaliteter. Teknikken er til stede ved hjælp af de samme teledata politiet bruger i kriminalsager. Det er der dog ikke nogen aktuelle planer om, fremgik det af en anden nyhed, som DR bragte mandag

Seruminstitut vil overvåge
Statens Serum Institut vil nemlig bruge teledata til at overvåge danskernes bevægelser med henblik på at finde ud af om vi retter os efter afstandskravet i særlovgivningen, der skal begrænse udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Det er en mulighed, at Rigspolitiet inddrages, da de i forvejen har systemer til at håndtere lokationsdata, men det understreges, at teledata ikke skal bruges til at håndhæve forsamlingsforbuddet.

Telebranchen er positiv på at udlevere data, men betinger sig, at det juridiske grundlag er i orden. Statens Serum Institut har desuden ifølge Politiken også bedt Rigspolitiet om hjælp til at indhente data om danskernes transport og indkøbsvaner. Formålet er at studere om regeringens tiltag til smittebegrænsning virker, hedder det, og her er der måske netop hjælp at hente i udtalelsen fra EDPB, mener formand for Retspolitisk forening Bjørn Elmquist.

Vidtgående undtagelser
Erklæringen fra Rådet (the Board) for Den europæiske Persondataforordning er en fortolkning af persondataforordningens bestemmelser i lyset af COVID-19, og da den kommer fra netop denne instans, kan man kalde den for en autoritativ fortolkning, altså så at sige fra selve kilden. Heri ligger dog ikke, at dette er det sidste og endelige ord om, hvad der er tilladt eller forbudt i disse krisetider. Men det er en nyttig og relevant vejledning fra centralt hold, vurderer han.

Der er faktisk mulighed for ret vidtgående undtagelser fra den normale databeskyttelsespraksis, når vitale samfundsinteresser er på spil.

”Rådet fastslår, at persondataforordningens beskyttelse også gælder under pandemien. Men den peger samtidig på nogle vigtige undtagelsessituationer. Med henblik på at dæmme op for smitte og af helbredelseshensyn må man f. eks. godt udveksle personrelaterede sundhedsdata mv. mellem myndigheder og om nødvendigt med private. (f.eks. teledata, red.) I udgangspunktet skal data anonymiseres, men i specielle tilfælde, hvis det skønnes påkrævet, kan det ske uden sædvanlig anonymisering. Det kan f.eks. gælde forsøg på via mobiltelefontrafik at spore en enkeltpersons kontakter gennem nogen tid, hvis den pågældende viser sig at være en smittekilde,”siger Bjørn Elmquist til Complidia.

E-Privacy kan sættes ud af kraft
”F.eks. behøver sundhedsmyndigheder og arbejdsgivere ikke indhente tilladelser fra enkeltpersoner, hvis bearbejdning af deres data er nødvendige for at varetage det almene hensyn til befolkningens og eller ansattes sundhed,” skriver EDPB i deres statement på myndighedens hjemmeside. EU-myndigheden understreger endvidere, at det er muligt at se bort fra de sædvanlige regler for brug af teleselskaberne lokationsdata, der i henhold til ePrivacy direktivet kun kan bruges anonymt eller med samtykke fra borgeren/brugeren. Og det kan myndighederne sætte ud kraft ifølge EDPB.

”Betingelsen er imidlertid, at indgrebene er proportionale, dvs. at hensynet til den offentlige sundhed er så påtrængende, at indgrebet over for den enkelte kan retfærdiggøres. Desuden skal indgrebet være hjemlet i en lov vedtaget i et demokratisk samfund og af midlertidig karakter. Disse betingelser svarer ganske til de undtagelser, som står i Den europæiske Menneskerettighedserklæring EMRK, og som siden vedtagelsen i 1950’erne gælder i forhold til alle de grundlæggende rettigheder som privatlivets fred, retten til familie, ytringsfriheden og for forsamlings- og foreningsretten”, forklarer Bjørn Elmquist.

Besindighed og omtanke
Endelig peger Rådet også på, at der skal være adgang til indsigelse og i givet fald domstolsprøvelse af det konkrete indgreb, og at sager om tvister i sidste instans afgøres af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol EMD i Strasbourg og EU-domstolen i Luxembourg.

”I realiteten vil sådanne retslige afgørelser trække ud, da de jo skal igennem det nationale domstolssystem først, og altså først kommer lang tid efter, at indgrebene er foretaget i praksis. Der er således al mulig grund til at mane myndighederne til rettidig omhu, behjertet besindighed og kølig omtanke. Hverken for meget eller for lidt må være nøgleord i denne sag,” lyder opfordringen fra Bjørn Elmquist.

Prosa advarer
Prosas formand Niels Bertelsen advarer i en pressemeddelelse, tirsdag, mod at tilsidesætte alt for mange af de frihedsrettigheder, vi har som borgere i et demokratisk land. Han opfordrer Statens Serum Institut til at trække deres anmodninger om udlevering persondata tilbage.

Tags

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle