Fængselsstraf for databrud

Singapore strammer sin databeskyttelses lov. 
Singapore strammer sin databeskyttelses lov.  (Foto: Trung Quoc Hoang)

Singapore vil både fremme digital innovation og stramme databeskyttelsen. Bystaten har vedtaget en række ændringer i sin databeskyttelseslov, der er både rummer nye forbrugerrettigheder, men også markante liberaliseringer for datadrevne virksomheder. Datamyndigheden får mere magt og strafferammen for brud skærpes.

En række ændringer i Singapores databeskyttelseslovgivning fra 2012 er blevet vedtaget af bystatens parlament, og de nye regler ventes at træde i kraft ved årsskiftet. Singapore søger med ændringerne både at sikre forbrugerrettigheder og samtidig give virksomhederne friere muligheder for at bruge data og udvikle nye og innovative løsninger. Målet er at styrke Singapores position som center for innovation.

Undtagelser for samtykker
Med ændringerne forlader Singapore det snævre samtykkeregime og erstatter det med et bredere og risikobaseret procesansvar. Men denne liberalisering følges af krav om legitime formål med databehandlinger samt en styrkelse af forbrugernes kontrol over deres data og en ny ret til dataportabilitet. Hertil kommer skærpelsen af sanktionsmulighederne ved databrud.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle