Folketingets Ombudsmand: Kommuner bør svare på kritik

Odense kommune tager afgørelse fra ombudsmanden til sig som erfaring
Odense kommune tager afgørelse fra ombudsmanden til sig som erfaring (Foto: Christoffer Skaanning)

Medarbejdere i det offentlige har vide rammer for ytringsfriheden fastslår Folketingets ombudsmand, der underkender en skriftlig påtale til en medarbejder i Odense Kommune for illoyalitet. Han opfordrer i stedet kommunen til at svare medarbejderen og forklare, hvorfor man er uenig.

Hvis du af og til får lyst til at kritisere din chef på Facebook, er det en klar fordel at være offentlig ansat. Offentligt ansatte har nemlig ytringsfrihed om forholdende på deres arbejdsplads og en afgørelse fra ombudsmanden viser, at der er vide rammer.

En medarbejder i Odense kommunes beskæftigelsesforvaltning blev harm over, at en chef på et medarbejdermøde drog en sammenligning mellem den høje arbejdsløshed i Odense og børnedødelighed i Afrika, og slog følgende op på Facebook:

Arbejdsløshed og børnedødelighed
”Hørt Til Odense Kommunes medarbejderdag:
’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika’.
WTF?????? (…)”

Den kommentar tog ledelsen Odense Kommune ilde op. Den mente, at det både var en forkert gengivelse af hvad lederen havde sagt og en illoyal handling at kommentere det på Facebook. Medarbejderen blev indkaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig påtale med sig hjem. Det var medarbejderen ikke enig i, og sagen blev indbragt for Ombudsmanden. 

Facebook kommentaren ligger inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Det siger ombudsmanden i en udtalelse til Odense Kommune. Ombudsmanden udtrykker dog samtidig forståelse for, at kommunen fandt anledning til at tage til genmæle over for opslaget. 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fastslår i sin afgørelse, at han ikke anser opslaget på Facebook for at være en korrekt gengivelse af talen. Men han mener, at det efter hans opfattelse ligger inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Kommunen kan bare svare
”Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Det betyder bl.a., at de er berettigede til at bruge skarpe og polemiske vendinger og overdrevne udtryk, så længe de ikke kommer med åbenbart urigtige oplysninger eller er urimeligt grove”, fastslår Jørgen Steen Sørensen.

Hvis en offentlig kritik af en offentlig arbejdsgiver, f.eks. i et Facebook-opslag, skal anses for at være retsstridig, så skal det rumme udtalelser, der bevidst eller ved grov uagtsomhed på væsentlige punkter har fået et ukorrekt indhold eller udtrykker en åbenbart uholdbar vurdering.

Ombudsmanden mener, at Odense Kommune i stedet burde have kommenteret Facebook-opslaget at tilkendegivet, hvad lederen faktisk havde sagt, og hvad sigtet med bemærkninger på medarbejdermødet var.

Odense ændrer ikke noget
Rådet fra ombudsmanden ændrer dog ikke umiddelbart noget i Odense Kommune.

”Det var en konkret vurdering i den pågældende sag, og vi har taget det til os som erfaring, hvis vi som kommune skulle opleve at stå i den situation en anden gang”, lyder meldingen fra kommunikationsafdelingen i Odense Kommune.

Tags

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle