Forsvindende få anmeldelser fører til GDPR-bøder

Langt de fleste anmeldelser om brud på persondatasikkerheden drejer sig om relativt små forseelser, oplyser Datatilsynet.
Langt de fleste anmeldelser om brud på persondatasikkerheden drejer sig om relativt små forseelser, oplyser Datatilsynet. (Foto: PR)

I Storbritannien er 11.468 anmeldelser af brud på datasikkerheden efter GDPR’s ikrafttræden ført til bøder i bare 0,25 procent af tilfældene – kun to bøder er udskrevet efter reglerne i den nye forordning. Herhjemme er foreløbig én sag videreført fra Datatilsynet til anklagemyndigheden.

Udsigten til gigantiske bøder skabte sidste år på denne tid nærmest hysteriske tilstande på tværs af virksomheds-, myndigheds- og organisationslandskabet i hele Europa, der gjorde sig parat til det nye regime i persondataforordningen GDPR. Forordningen trådte i kraft 25. maj 2018.

Siden har det været imødeset med stor spænding, hvor hårdt tilsynsmyndighedernes hammer ville slå. Og selv om der er udstedt enkeltstående store bøder i flere lande, tyder meget på, at der generelt er grund til at tørre sveden af panden.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle