Google høster data hos det offentlige uden samtykke

CTO Jonas V Andersen, Cookie Information
CTO Jonas V Andersen, Cookie Information (Foto: Pressefoto)

Det offentliges hjemmesider er efter alt at dømme den største danske datakilde til Googles globale annonce forretning. De danske borgere bliver ofte ikke informeret eller får mulighed for at vælge Googles datamining fra. Dermed overtrædes GDPR og​ ePrivacydirektivet i stort omfang af stat, kommuner og offentlige institutioner, konkluderer en undersøgelse af 154 offentlige hjemmesider og deres undersider.

Der sker udbredt indsamling af data til såkaldte tredjeparter, når du besøger det offentliges hjemmesider. En undersøgelse foretaget af virksomheden Cookie Information A/S viser, at 94% af de offentlige hjemmesider tillader tredjeparts cookies uden, at borgerne får noget at vide om det. Heraf kan borgerne forvente, at tredjeparter lagrer og læser personlige informationer om deres besøg på 77% af de offentlige myndigheders hjemmesider.  

Tillid til digitalisering er truet
”Opsamlingen danskernes data sker med henblik på profilering og markedsføring og ofte uden, at borgeren er blevet informeret eller har givet eksplicit samtykke hertil. Samlet set er de offentlige myndigheders hjemmesider sandsynligvis de største leverandører af information om danske borgere til BigTech virksomhederne”, siger Jonas V Andersen CTO i Cookie Information A/S.

At det strider mod GDPR står klart efter EU-domstolene for nogle måneder siden tilkendegav, at der kræves et aktivt samtykke for, at man kan videregive oplysninger til tredjeparter.

”Hvis ikke det offentlige får etableret systemer til at sikre at de overholder loven og borgernes rettigheder, som man har krav på, er der stor risiko for, at tilliden til digitaliseringen af den offentlige sektor vil lide. Det er der ingen der ønsker, da det er et område, hvor alle gerne ser fremdrift”, siger Jonas V Andersen.

Den hyppigste tredjepart er det danske firma Siteimprove, der udbyder en betalt statistik- og tilgængelighedsplatform til 68% af de offentlige myndigheders hjemmesider. De næstmest hyppige tredjeparter er Doubleclick, YouTube og Google Analytics, som alle er ejet af Google. Fælles for de tre aktører er, at den information, der bliver indsamlet om borgerens besøg på hjemmesiden, deles med Google.

Google bruger dine data kommercielt
Google bruger oplysningerne til at levere virksomhedens betalte tjenester. De omfatter måling af effekten ved annoncering samt tilpasning af det indhold og de annoncer borgeren får vist på Google og deres samarbejdspartneres hjemmesider. Google er gennem forskellige tjenester til stede på 66% af det offentliges danske hjemmesider.

Undersøgelsen konkluderer, at der er høj risiko for, at 94% af de offentlige myndigheders hjemmesider ikke lever op til kravene for et gyldigt samtykke i persondataforordningen, GDPR.

Brug for løsninger
”Idet tidligere instrukser fra Erhvervsstyrelsen igennem flere år ikke er blevet fulgt, er det vores vurdering, at der er behov for, at kommuner, regioner, statslige myndigheder og organisationer får implementeret en løsning på deres hjemmesider. Løsningen skal kunne informere borgerne om cookies; indhente deres samtykke; sikre at relevant databehandling først finder sted efter samtykket er givet samt sikre et overblik over trackingens varighed. Endelig bør hjemmesiderne give brugerne indblik i overførsler af deres data til usikre tredjelande”, hedder det blandt andet i konklusionen på undersøgelsen.

Dataindsamlingen er foregik i februar 2019 på 154 tilfældigt udvalgte danske offentlige myndigheders hjemmesider dog blev kunder i Cookie Information undtaget. På hver hjemmeside er undersøgt op til 500 undersider, hvilket bringer det samlede datagrundlag op på 77.000 sider.

”Vi sendte den gang resultaterne til både Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet, fordi vi fandt, at det var den rigtige vej at gå. Når vi offentliggør vores resultater og konklusioner nu, skyldes det, at der indtil videre ikke er kommet den klarhed, som er påkrævet for, at vi kan komme videre med at løse udfordringerne”, siger Jonas V Anders​en.

Ignorerer dom
Vi spurgte Erhvervsministerens pressechef om erhvervsminister Simon Kollerup har en kommentar til undersøgelsens resultater og blev henvist til Erhvervsstyrelsen. Den er ikke vendt tilbage med et svar inden vores deadline, men styrelsen oplyste for nylig til DR, at den opretholder den eksisterende vejledning, og at den er gået i gang med at finde ud af, hvordan den skal opdateres. Vejledningen er fra 2013 og tager således ikke højde for sommerens EU-dom, som tilkendegav, at en tysk virksomhed burde have fået aktivt samtykke fra deres brugere til at dele data med tredjeparter.

I sidste uge skrev vi om en anden undersøgelse fra Wilke, der viser, at det kun er 9% af danskerne, der mener, at det er i orden, at deres data sendes videre og bruges kommercielt. Læs også rapporten om undersøgelsen hos Cookie Information.  

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle