Kritik af høring om GDPR implementering

Sekretariatschef i Rådet for Digital sikkerhed, Anna Bay Damholt.
Sekretariatschef i Rådet for Digital sikkerhed, Anna Bay Damholt. (Foto: Pressefoto)

Justitsministeriets høring om den danske implementering af GDPR er ifølge Rådet for Digital Sikkerhed for snæver. Det er ikke nok at invitere repræsentanter for de dataansvarlige virksomheder og fokusere på lempelser af GDPR. Ministeriet bør også høre repræsentanter for de registrerede og se på hvordan reglerne fungerer for dem.

BREAKING:
Selvom Rådet for Digital Sikkerhed, RfDS, ikke er blevet inviteret til at komme med sine synspunkter i den høring om den danske GDPR implementering, som Justitsministeriet står for hen over sommeren, har rådet alligevel udarbejdet et høringssvar, som sendes til ministeriet i dag. Hovedsynspunktet er, at høringen om den danske GDPR implementering bør være bredere og også se på om den yder den rette beskyttelse af de registrerede. Og at eventuelle lempelser og stramninger bør ske på et fagligt grundlag og ikke alene på baggrund af politisk pres. Høringssvaret rummer derudover en stribe anbefalinger, der kan indgå i høringen. 

Alle interessenter bør høres
”Justitsministeriet er i gang med at gennemføre en evaluering af de persondataretlige regler, hvor mange af de organisationer, som repræsenterer de registreredes interesser, ikke er inkluderet. Rådet for Digital Sikkerhed anbefaler en bred høring, så det sikres, at alle interesser kommer til orde” siger sekretariatschef i Rådet for Digital sikkerhed, Anna Bay Damholt til Complida.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle