Husk den digitale ansvarlighed – også i en krisetid

Fagleder for digital ansvarlighed- og cybersikkerhed i Dansk Industri, Morten Rosted Vang.
Fagleder for digital ansvarlighed- og cybersikkerhed i Dansk Industri, Morten Rosted Vang. (Foto: Pressefoto)

Vi skal i særlig grad udvise digital ansvarlighed, når samfundet er i krise. Det betyder ikke, at vi ikke skal bruge data og digitale hjælpemidler til at komme ud af krisen, men vi skal have en åben diskussion, om vi bruger data og teknologi på den rigtige måde. Har vi ikke det, er der stor risiko for, at vi i kølvandet på krisen mister tilliden til digitaliseringen og dataanvendelsen - men teknologien selv kan hjælpe os på rette vej.

Vi er i dag i en situation, hvor teknologi og data kan hjælpe os til at komme hurtigere ud af en verdensomspændende samfundskrise. Det skal vi benytte os af.

Vi kan omstille vores virksomheders produktioner til at producere værnemidler, vi kan regne på prognoser og konsekvenser af forskellige scenarier, og vi kan anvende almindelig forbrugerteknologi til at bremse smittekæder.

Pas på principperne
En vigtig del af digital ansvarlighed er, at man ikke bliver forblændet af teknologiens muligheder og bruger den til det yderste, bare fordi vi kan. Det skal vi holde fast i, når samfundet er i krise. I krisesituationer kan vi være tilbøjelige til at slække på principperne, men der er også en tid efter krisen.

Et eksempel er overvågning. Vi har i dag teknogien til at indsamle, registrere og behandle utrolig mange data om borgerne, men vi gør det ikke ubegrænset, fordi vi har nogle fundamentale menneskerettigheder, der blandt andet skal beskytte den enkeltes privatliv.

Så selvom myndighedernes frie adgang til borgernes bolig kan modvirke kriminalitet og terror, tillader vi det ikke, fordi det vil krænke individets grundlæggende rettigheder. Det samme gælder, når vi bruger data og teknologi i krisetider, men det betyder ikke, at vi ikke skal anvende potentialet i data og teknologi til samfundets bedste – det skal blot også være til individets bedste.

Basalt set handler det om at bruge data og teknologi på den rigtige måde og sætte de rette begrænsninger for brugen. Med GDPR blev ”privacy by design” introduceret til en bredere skare. Det vil sige principper om at indtænke beskyttelse af privatlivet i designet af løsninger i stedet for blot at skulle have tillid til, at persondata ikke blev misbrugt.

Privacy by design
Er risikoen for overvågning stor, er det netop privacy by design-principper, som kan muliggøre teknologiske løsninger, der skaber tillid til digitaliseringen i stedet for, at teknologien tvinger os til at have tillid, at misbrug ikke finder sted.

Der er en forskel på, hvilke data, der er ”nice to have” og hvilke der er ”need to have”, og er der risiko for overvågning, skal vi tage ansvar og nøjes med, hvad der virkelig er brug for, og ikke også, hvad der derudover er muligt. Det kan løses ved at designe løsninger fra start til at være sikre og beskytte privatlivet.

Hvor grænsen går, kan være svært at afgøre. Derfor er det vigtigt, at vi tager diskussionen med åben pande. Digital ansvarlighed kommer ikke automatisk – efter lang tid med digitalisering i overhalingsbanen, skal vi gøre en indsats for at tænke digital ansvarlighed med, når vi anvender teknologi og data.  Gør vi ikke det i krisetid, kan det være svært at ændre på praksis, når krisen er ovre.

Tags

Skrevet af

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang, Fagleder i Dansk Industri

Fagleder i Dansk Industri for digital ansvarlighed og cybersikkerhed og medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed

Klummer

Se alle