IT-Politisk Forening: Slå koldt vand i blodet

Mange brugere kan være koblet på samme telemast uden at de er sammen.
Mange brugere kan være koblet på samme telemast uden at de er sammen.

En af Danmarks fremmeste vagthunde, når det gælder magtens brug af IT-løsninger på bekostning af den individuelle frihed, opfordrer nu til, at man slår koldt vand i blodet i forhold til en mulig brug af teledata til analyser af smittespredning og udbredelse af Corona virus.

Sidste uges heftige debat b.la. om de generelle ønsker Statens Serum Institut har fremsat om adgang til at analysere på en række følsomme persondata får formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund til slå kontra, og han opfordrer til at man slår koldt vand i blodet og får fakta på bordet, før man udtaler sig eller skriver overskrifter.

Få fakta i debatten
”Jeg er tilbageholdende med at komme med alt for mange spekulationer omkring den dataindsamling og overvågning, som sundhedsmyndighederne har luftet, at de gerne vil foretage. Der er meget lidt verificerbar information om hvad, det er, man egentlig gerne vil og på hvilket grundlag”, siger Jesper Lund til Complidia om sidste uges mediestorm, der endte med, at overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut, fredag, i et interview i Jyllands Posten slog fast, at SSI ikke ønsker at bruge mobildata til smitteopsporing men derimod til at udarbejde prognoser for, hvordan det påvirker smittespredningen, når regeringen på et tidspunkt genåbner Danmark.

”Det er afgørende for at få en meningsfuld debat om overvågning og databeskyttelse, at vi baserer den på fakta, og i en krisesituation som den nuværende er der for mange journalister, der trykker alt for hurtigt på 'publish' knappen,” siger Jesper Lund.

Han peger på man sagtens kan bruge en lang række persondata til at analysere, hvor folk generelt bevæger sig rundt i samfundet så længe datasubjekterne forbliver anonyme. Telenor i Norge har for eksempel udarbejdet et kort, der viser de generelle bevægelsesmønstre i Oslo på baggrund af aggregerede og anonymiserede lokationsdata fra mobiltelefoner.

Udfordringer i teledata
”Der ikke nogen problemer i at forske i vores persondata, hvis det sker uden at bryde anonymiteten. Det er også den løsning, som The European Data Protection Board umiddelbart peger på. Man kan komme langt med bruge aggregerede og anonymiserede data. Man kan til gengæld løbe ind i en lang række problemer og udfordringer, hvis man vil masseovervåge identificerbare individer,” siger Jesper Lund.

Først og fremmest vil det kræve en dansk særlovgivning, hvis man skal dykke ned i de enkelte borgeres persondata, og at den lovgivning i givet fald lever op til principperne om proportionalitet og mindst mulige indgreb.

Stor usikkerhed i teledata
”Og her er der særlig grund til at understrege, at vi jo hverken ved om det er noget Statens Serum institut rent faktisk ønsker at gøre eller om regeringen overhovedet har planer om at åbne for en sådan mulighed,” siger Jesper Lund.

Desuden er der store tekniske udfordringer i at bruge teledata til konkret smitteopsporing. Mobilmaster er nemlig slet ikke særligt egnede til smitte- og mønster sporing, fordi resultaterne er alt for upræcise, og fordi mange mobiltelefoner kan være koblet op samme mast uden at personerne rent faktisk er sammen.

Vi bliver overvældet
”Med de forskellige forhindringer, der er for uden videre at kunne bruge persondata og overvågningsteknologi og teledata, in mind, så tror jeg, at udviklingen i epidemien overhaler den her debat indenom, fordi, samfundet og ikke mindst sygehusene om kort tid bliver overvældet den store byrde, som et voksende antal syge vil bringe med sig. Diskussionen om dataindsamling- og brug versus databeskyttelse vil formentlig dale langt ned på agendaen,” siger Jesper Lund.

Han peger desuden på, at der måske slet ikke er det helt store motiv til at iværksætte en masseovervågning i en situation, hvor meget få bevæger sig rundt i samfundet på grund af den generelle nedlukning. Hertil kommer den manglende kapacitet til at teste et større antal personer, der teoretisk ifølge en tæt overvågning med teledata, kunne være smittet og dermed være smittebærere.

Bekymret for frihedsrettigheder
”Der vil simpelthen være en meget stor risiko for, at man får opsporet en række smittemistænkte, hvoraf mange i praksis vil teste negativt, og det vil give et spild af i forvejen knappe ressourcer” siger Jesper Lund.

Han understreger dog, at han fortsat er bekymret for den generelle tendens til at ville anvende følsomme persondata og overvågningsteknologier på bekostning retssamfundet og borgernes frihedsrettigheder. 

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle