Jobindex melder sig selv til Datatilsynet

CEO i Jobindex, Kaare Danielsen.
CEO i Jobindex, Kaare Danielsen. (Foto: Pressefoto)

Jobindex anmelder sig selv til Datatilsynet for et databrud. Sagen handler om, at de virksomheder, der søgte medarbejdere via i Jobindex siden 2009 har kunnet kigge med i 130.000 dialoger mellem jobkonsulenter og ansøgere, der blev opfordret til at søge en bestemt stilling, og det var de jobsøgende ikke tilstrækkeligt informeret om.

Siden februar 2009 har virksomheder, der søgte medarbejdere via Jobindex haft mulighed for at kigge med i dialogerne mellem jobkonsulenterne i Jobindex og de jobsøgende, der blev opfordret til at søge en stilling på baggrund af et såkaldt jobmatch. Jobindex’ egne undersøgelser viser, at det i praksis er sket i under 500 tilfælde. Virksomheden kan dog ikke identificere præcis hvilke dialoger med jobsøgere, hvor der rent faktisk er kunder, der har brugt muligheden for at kigge med.

”Men såvel vi i Jobindex som de potentielle arbejdsgivere, kan have haft adgang til oplysningerne. Derfor har vi valgt at informere alle 130.000 brugere, som vores jobkonsulenter har haft dialoger med omkring et jobmatch samt at anmelde sagen til Datatilsynet, siger CEO i Jobindex Kaare Danielsen til Complidia.

Databruddet består konkret i, at jobsøgerne ikke blev gjort tydeligt opmærksomme på, at en potentiel kommende arbejdsgiver kunne kigge med på dialogen samt at virksomhederne fik adgang til visse personoplysninger om jobsøgeren. Det betyder i praksis at jobsøgende, der har haft adressebeskyttelse, kan have fået denne kompromitteret.

Få kiggede med i praksis
Det er et forhold, der tidligere har udløst kritik fra Datatilsynet i andre sager, og dertil kommer så adgangen til at se personoplysninger uden brugernes samtykke og viden.

”Vi er på det rene med at databrud er alvorligt. Derfor er vi også selv er gået til Datatilsynet. Vi har desuden aktivt informeret alle, der kan være blevet berørt, når det det er sagt, så er sagen måske knap så omfattende, som det kunne se ud til. Vi har gennemgået vores logfiler, og selvom vores kunder tilbage i 2009 fik mulighed for at kigge med, så er det faktisk ikke sket i særlig stor udstrækning. Det antal sager, hvor en kunde har benyttet sig af muligheden er under 500,” siger Kaare Danielsen.

Jobkonsulenternes værdi
Han peger desuden på, at de personoplysninger, der har været adgang til, netop er de oplysninger, som brugerne selv har angivet i deres CV’er med henblik på at få et job. Baggrunden for at Jobindex indførte adgangen til at kigge med var, at man gerne ville give kunderne, de medarbejdersøgende virksomheder, mulighed for at se, om jobkonsulenterne rent faktisk gav værdi for pengene.

”Det er altså tale om oplysninger man selv har afgivet med henblik på at få jobtilbud. Men vi skulle selvfølgelig have informeret brugerne langt mere klart og tydeligt end vi gjorde, og det er beklageligt, at det ikke skete, siger Kaare Danielsen.

Diskrete kunder
Han mener, at det er en formildende omstændighed, at kunderne hos de ansættende virksomheder typisk er medarbejdere i HR-afdelinger.
”Vores kunder er vant til at arbejde med personalesager og dermed også vant til at udøve den store diskretion, det nu en gang kræver, og vi er ikke bekendt med, at det er sket nogen form for misbrug af den fortrolighed, vi har med vores kunder, siger Kaare Danielsen.

Konkret har ansættende virksomheder haft adgang til personoplysninger registret hos Jobindex i forbindelse med et jobmatch og en opfordring til at søge et job, herunder om jobsøgerne var interesseret i at søge det pågældende job eller ej, samt navn, adresse, telefonnummer, e-mail og id-nummeret på jobsøgerens CV, og såfremt jobsøgerne har skrevet en kommentar, har virksomheden også haft mulighed for at læse den.

Ændringer hos Jobindex
Muligheden for at kigge med blev indført i februar 2009, hvor Jobindex åbnede for, at kunderne kunne logge på med deres firmalogin og se hvilke CV’er, Jobindex havde matchet med deres ledige job.

Den service blev ændret den 6. februar i år, hvorefter ansættende virksomheder ikke længere kan se de uddybende kommentarer, der indgår i dialogen mellem jobkonsulenten og jobsøgerne. Teksterne på hjemmesiden blev på samme tidspunkt rettet, og der står nu tydeligt, at det både er Jobindex og den ansættende virksomhed, der kan se, hvem jobsøgeren er, når jobsøgerne viser interesse for et job, de er blevet opfordret til at søge af en jobkonsulent,” forklarer Kaare Danielsen.

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle