Kammeradvokat forhaler sag om logning

Talsperson i Foreningen mod Ulovlig Logning, advokat Rasmus Malver.
Talsperson i Foreningen mod Ulovlig Logning, advokat Rasmus Malver. (Foto: Denis Smajlović og CC. Se link efter teksten. )

Til trods for, at det nu strider mod hele 3 afgørelser fra EU-domstolen, logger Danmark stadig tid og sted for alle dine telefonsamtaler. Der er allerede anlagt en dansk retssag mod Justitsministeren med påstand om, at logningsbekendtgørelsen skal ophæves. Men en afgørelse i den danske sag har efter et nyt juridisk bespænd fået lange udsigter.

Hvis justitsminister Nick Hækkerup ikke handler på EU-domstolens seneste kendelse, der betyder, at den danske logningsbekendtgørelse er i strid med EU-retten, kan han og ministeriet se frem til også at få en dansk dom imod sig. Det er imidlertid netop lykkedes for Kammeradvokaten at spænde ben for sagen, dog med en uren tackling, mener Foreningen mod Ulovlig Logning.

Uforståelig udsættelse
På et retsmøde i august i år satte Kammeradvokaten en herretackling ind mod den danske retssag om ulovlig logning. Kammeradvokaten fremlagde en ny begæring om udsættelse af sagen mod det danske justitsministerium med henvisning til de verserende sager ved EU-Domstolen. Tidspunktet var velvalgt fordi en afgørelse i den europæiske sag var tæt på. Ikke desto mindre lykkedes det for Kammeradvokaten, at få landsretten til at udsætte sagen mod den danske stat i et år med henvisning til, at der ikke på daværende tidspunkt var faldet dom i sagerne ved EU-Domstolen.

”Det er ganske uforståeligt, Landsretten gik med til det i og med, at begæringen kom ganske kort tid før, man kunne forvente en dom fra EU-domstolen, men det passer godt med Kammeradvokatens strategi i sagen, der indtil videre alene har handlet om at søge sagen udsat igen og igen,” siger advokat Rasmus Malver, der er talsmand for Foreningen mod Ulovlig Logning.

Tilståelsessag
Han mener, at Justitsministeriets adfærd i sagen kan sammenlignes med den situation, der vil opstå, hvis politiker som Donald Trump nægter at anerkende et valgresultat og bare bliver siddende. Nu vil Foreningen mod Ulovlig Logning på baggrund af den aktuelle kendelse fra EU søge at få sagen mod Justitsministeriet genoptaget ved Landsretten. 

”Trods de tre kendelser fra EU-domstolen, er det åbenbart også nødvendigt med dansk dom. Og der er ovenikøbet tale om en ren tilståelsessag, idet Justitsministeriet gentagne gange overfor Folketinget har erkendt, at logningsbekendtgørelsen er strid med gældende ret, siger Rasmus Malver.

Stor betydning for dansk sag
Det er faktisk flere gange tidligere lykkedes for Justitsministeriet at få sagen om ulovlig logning udsat bl.a. med henvisning til især den belgiske sag ved EU-Domstolen. Den belgiske sag skulle netop tage stilling til, om landets nationale logningsregler, der også er i strid med EU-retten, kan opretholdes midlertidigt. Hertil svarede EU-Domstolen i den belgiske sag, at det kan Belgien ikke gøre.

”Når EU-Domstolen i den belgiske sag holder fast i princippet om, at generel og udifferentieret logning er i strid med EU-retten, og samtidig siger meget klart, at nationale logningsregler i strid med EU-retten ikke kan opretholdes midlertidigt af de nationale domstole, kan det få stor betydning for den danske retssag,g idet EU-retten har forrang for national ret,” vurderer formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund.

Forventninger er i bund
Han peger på den aktuelle kendelse fra EU-Domstolen netop kom på baggrund af præliminære forespørgsler fra retssale Storbritannien, Frankrig og Belgien, hvor borgerretsorganisationer har anlagt sager mod staten på grund af de nationale logningslove og efterretningslove.

Justitsministeriet oplyser til Complidia, at dommen vil indgå i arbejdet med en revision af de danske logningsregler, der - som det fremgår af regeringens lovprogram - vil blive fremsat i dette folketingsår. Forventningerne til, at den overvågningsbegejstrede danske justitsminister Nick Hækkerup vil leve op til den aktuelle kendelse fra EU-domstolen, er dog helt bund hos de retspolitiske organisationer i Danmark. Foto: Denis Smajlović og CC.

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle