Kina adopterer store dele af GDPR

Dr. Gabriela Zanfir-Fortuna, seniorrådgiver i The Future Privacy Forum.
Dr. Gabriela Zanfir-Fortuna, seniorrådgiver i The Future Privacy Forum. (Foto: Pressefoto)

Den kinesiske regering har just sendt et forslag til ny databeskyttelses lov ud en høringsproces. Det er stærkt inspireret af den europæiske GDPR-forordning, dog med forskellige twists. Det bygger på at give og beskytte fundamentale rettigheder til datasubjekterne, hvilket ikke er typisk for kinesisk lovgivning. Og det rejser ifølge en seniorrådgiver i Future of Privacy Forum spørgsmålet om, hvordan en sådan lov vil kunne fungere i en kinesisk kontekst.

Kina sendte for nylig et lovforslag til beskyttelse af persondata, Personal Information Protection Act, der på en række punkter ligger tæt op ad den europæiske GDPR-forordning, ud i en offentlig høringsproces. Det skal formentlig ses som et led i Kinas strategi om at blive verdens førende tech-stormagt vurderer seniorrådigiver i Future Privacy Forum Dr. Gabriela Zanfir-Fortuna. Hun peger på, at forslaget rummer mange gode intentioner om at stramme databeskyttelsen og om at sikre datasubjekterne lovgivne rettigheder i Kina, men det rejser også spørgsmålet om, hvordan en sådan lovgivning kommer til at fungere i praksis.

Bredere sigte
Danske advokater, der rådgiver om GDPR, vurderer, at lovforslaget nok skal ses i sammenhæng med Schrems 2 dommen, og set i den kontekst ændrer lovforslaget ikke på, at de kinesiske myndigheder lige som de amerikanske forsat vil have adgang til alle data. Derfor vil Kina selv med denne lov i hånden ikke komme ud af sin status som usikkert land i forhold til udveksling af data mellem Europa og Kina. Men det er et for snævert syn på lovforslaget, mener seniorrådgiver i The Future Privacy Forum, Dr. Gabriela Zanfir-Fortuna.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle