KL: Behov for politisk evaluering af GDPR

KL vil have en dansk evaluering af GDPR
KL vil have en dansk evaluering af GDPR

En lang række kommuner oplever, at GDPR er blevet langt mere omfattende, end de blev stillet i udsigt i forbindelse med Folketingets implementering af de nye persondataregler. Hidtil har regeringen henvist spørgsmål om implementeringen til Datatilsynet. Men der er behov for en politisk evaluering, mener Kommunernes Landsforening.

En række kommuner rundt om i landet er frustrerede over den mængde ressourcer, der skal bruges på at sikre, at persondataforordningen overholdes. En fællesnævner i kritikken er, at implementeringen af GDPR både er rigid og fremmer en kultur, der handler om at overholde regler for en enhver pris på bekostning af almindelig sund fornuft og ikke mindst de borgerrettede velfærdsopgaver. Kommunernes Landsforening bakker medlemskommunerne op og ønsker en politisk evaluering af, om reglerne er implementeret på den bedste måde i Danmark. Hidtil har regeringen henvist spørgsmål om implementeringen til Datatilsynet. Men holdningen hos KL er, at Datatilsynet er sat verden for at sikre at reglerne overholdes, og at Tilsynet derfor ikke er en oplagt dialogpartner.

GDPR fylder i hverdagen
Blandt dem der har fremsat offentlig kritik, bl.a. her i Complidia, er borgmestrene i Favrskov, Viborg og Aalborg kommuner. Set med borgmestrenes øjne er implementeringen af GDPR nidkær, og den har bredt sig fra IT-afdelingerne og ud til de borgernære medarbejdere, som pludselig skal tænke på GDPR, når de kommunikerer elektronisk eller lægger billeder på nettet.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle