’Meget høj’ cybertrussel mod danske banker

Center for Cybersikkerhed vurderer trusselsbilledet for cyberkriminalitet mod danske banker som ’meget højt’. Finanssektorens brancheorganisation er enig i vurderingen, men understreger, at de danske banker generelt er godt rustet til at modstå angreb.

Center for Cybersikkerhed har for første gang foretaget en trusselsvurdering af den finansielle sektor og dens risiko for cyberangreb. Trusselsvurderingen beskriver den generelle cybertrussel inddelt i forskellige kategorier, som for eksempel cyberkriminalitet, cyberspionage, cyberaktivisme og cyberterror, og konklusionen er, at truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage mod den danske finanssektor er meget høj. 

”Det er helt klart et billede, vi kan genkende. I takt med at bankernes systemer bliver stærkere, bliver de cyberkriminelles metoder fortsat mere avanceret, og det kræver, at vi hele tiden følger med. Samtidig kan vi se, at trusselsvurderingen er noget lavere, når det kommer til for eksempel cyberaktivisme og cyberterror,” siger digitaliseringsdirektør i Finans Danmark Michael Busk-Jepsen.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle