Regeringen nedsætter dataetisk råd

Dataetisk Råd skal være en slags kompas, der skal hjælpe os med at navigere i de mange etiske dilemmaer og problemstillinger, som knytter sig til brugen af ny teknologi og data, siger Sophie Løhde.
Dataetisk Råd skal være en slags kompas, der skal hjælpe os med at navigere i de mange etiske dilemmaer og problemstillinger, som knytter sig til brugen af ny teknologi og data, siger Sophie Løhde. (Foto: PR)

Ni medlemmer er udpeget til et såkaldt Dataetisk Råd, der blev lanceret i forbindelse med regeringens strategi om ’digital service i verdensklasse’.

I forbindelse med offentliggørelsen af strategien, 'Digital service i verdensklasse’ i oktober sidste år, bebudede regeringen nedsættelsen af et Dataetisk Råd. Rådets ni medlemmer er nu udpeget, fremgår det af en meddelelse fra Erhvervsministeriet.

”Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer,” hedder det i meddelelsen.

Der peges på, at der med nye teknologier og nye muligheder også opstår nye dilemmaer, og at regeringen er opmærksom på, at etik og ansvarlighed skal følge med udviklingen. Derfor besluttede regeringen bl.a. på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen for dataetik og i forbindelse med reformen ”Digital service i verdensklasse” at nedsætte et Dataetisk Råd.

Nu har justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren så udpeget formanden og ni medlemmer til rådet.

Tillid er afgørende
Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger, at det er helt afgørende, at borgerne kan have tillid til, at deres data håndteres på en tryg og etisk ansvarlig måde.

”Det er for mig se en af de væsentligste forudsætninger for, at vi fortsat kan være en digital frontløber. Det kræver en langt større politisk bevågenhed og løbende debat om, hvordan vi bruger data. Og Dataetisk Råd skal være en slags kompas, der skal hjælpe os med at navigere i de mange etiske dilemmaer og problemstillinger, som knytter sig til brugen af ny teknologi og data,” siger Sophie Løhde.

Borgerrådgiver formand
Formanden for det nye råd bliver Johan Busse, der er mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden. Også han peger på tillid som det centrale omdrejningspunkt.

”Tillid er afgørende for borgernes opbakning til den digitale udvikling. Oprettelsen af Dataetisk Råd giver mulighed for at kvalificere fremtidens beslutningsgrundlag for en udvikling i harmoni med borgernes rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier. Jeg glæder mig til at udforske og rådgive om de dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger og data medfører, sammen med de særdeles kompetente medlemmer, og jeg vil med min baggrund i den konkrete myndighedspraksis og i erhvervs- og forbrugerforhold gøre mit for, at rådets arbejde bliver kvalificeret, nyttigt og konstruktivt.”

Yderligere to skal udpeges
Øvrige medlemmer af rådet er Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT, Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, Christiane Vejlø, CEO i Elektronista Media og tidligere formand for regeringens ekspertgruppe om dataetik, Mikkel Holm Sørensen, CEO i og stifter af /KL.7, Jesper Bæk Overgaard, underdirektør i TDC for Data & Advanced Analytics, Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder, Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School, Janne Rothmar Herrmann samt professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet. Desuden skal yderligere to medlemmer udpeges af Folketingets Retsudvalg.

Læs også:
Ministre sprøjter nyheder ud om digitale tiltag
Gigantisk one-stop-data-shop på vej til danskerne

Tags

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle