Retssager rejser tvivl omkring fælles dataansvar

Det fælles dataansvar er udvidet på en måde, der ikke lå i
kortene oprindeligt, mener partner i Plesner, advokat Michael Hopp.
Det fælles dataansvar er udvidet på en måde, der ikke lå i kortene oprindeligt, mener partner i Plesner, advokat Michael Hopp. (Foto: PR)

Databeskyttelsesrådet tager nu fat på usikkerheden om fordelingen af ansvaret for databehandling, og hvornår man er medansvarlig. Og det er på tide, mener eksperter.

En guideline omkring det fælles dataansvar i GDPR er på arbejdsprogrammet i Det Europæiske Databeskyttelsesråd – og det er påkrævet, mener jurister med særlig indsigt i persondataforordningen.

Det er især to domme afsagt sidste sommer, der skaber fortsat usikkerhed om fordelingen af ansvaret for behandling af data og om hvornår, man er medansvarlig. En afklaring af, hvordan det delte dataansvar skal forstås, er også et af de emner, der står højt på agendaen for det europæiske råd for datasikkerhed.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle