Revisor blåstempler databehandlingen

Brancheforeningen for revisorer, FSR, er klar med revisionserklæring, der sikrer, at virksomhedernes databehandlere efterlever GDPR. Erklæringen er udarbejdet sammen med Datatilsynet, der mener, at den har det rette fokus og vil lette tilsynets arbejde. Ekspert ærgrer sig over, at det fortsat er overladt til databehandler at sikre, at en indgået databehandlingsaftal er lovlig.

FSR – danske revisorer har netop lanceret en ny revisionserklæring, som giver sikkerhed for, at databehandlere lever op til kravene i GDPR og de databehandleraftaler, der indgås som følge af persondataforordningen. Revisorerklæringen hjælper desuden de dataansvarlige med at dokumentere, at de har ført tilsyn med databehandleren. 

Den nye standarderklæring, som er på 35 sider, er meget grundig og standardiserer revisionen af, om og hvordan en databehandleren lever op til aftalerne og kravene. FSR understreger, at der er tale om en ramme, som skal tilpasses de konkrete virksomheders situation.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle