Samfundsvigtige sektorer går sammen om cyberforsvar

Innovations- og digitaliseringschef Asbjørn Christiansen, Danske Rederier.
Innovations- og digitaliseringschef Asbjørn Christiansen, Danske Rederier. (Foto: PR)

Cyberangreb er typisk ikke rettet mod en bestemt virksomhed eller branche, men snarere mod en infrastruktur og bredt anvendte produkter, og det kan være tilfældigt, hvem der bliver ramt. Derfor skal cyberforsvaret heller ikke foregå i en lukket klub, mener Danske Rederier, der er blandt deltagerne i ny cyber-alliance.

I sidste uge så en ny cyberforsvars-alliance dagens lys. Initiativet er en udløber af regeringens cybersikkerhedsstrategi, der blev offentliggjort i maj i år, og som skal sikre, at Danmark får et digitalt forsvar mod kriminelle og ikke mindst fremmede magter, der måske vil destabilisere vores samfund. I den forbindelse udpegede regeringen en række brancher, som er vitale for landets funktionsdygtighed, og som derfor skal beskyttes mod angreb fra såvel kriminelle som fra fremmede magter. 

Konkret stiller regeringens cybersikkerhedsstrategi krav om, at energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren udarbejder delstrategier for arbejdet med informationssikkerhed inden udgangen af 2018. Hver sektor skal desuden oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed. Samtidig bevilgede regeringen 1,5 mia. kr. til etableringen af cyberforsvaret.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle