SF og S ser positivt på forslag om IT-udvalg

SF’s IT-ordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt
SF’s IT-ordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt (Foto: Pressefoto)

Et forslag fra fagforeningen PROSA om, at Folketinget nedsætter et IT-udvalg, der kan styrke den politiske diskussion om digitaliseringen af Danmark, mødes med støtte fra SF’s IT ordfører og positive ord fra Socialdemokraterne, mens den konservative gruppeformand ikke kan se et behov for et sådant udvalg

IT fylder mere og mere i samfundsudviklingen og for nylig kom fagforeningen for IT-professionelle, PROSA, frem med et forslag om, at Folketinget nedsætter et egentligt IT-udvalg, der kan tage de mere principielle spørgsmål op til debat. Socialdemokraterne og SF er positive, mens de konservatives gruppeformand, Mai Mercado, har vanskeligt ved at se det nyttige i et sådant udvalg.

"Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at IT-branchen prioriteres og får de bedste forudsætninger.Vi mener derfor, at det er nødvendigt løbende at reflektere over og følge op på, om vi fra politisk hånd giver IT-området den rigtige politiske understøttelse. Derfor skal vi også løbende overveje relevansen af et særskilt IT-udvalg, og vi vil ikke på forhånd afvise, at det på et tidspunkt vil være den bedste løsning. Når det så er sagt, mener vi, at der er gode grunde til at bevare IT-områdets brede forankring på tværs af Folketingets udvalg," skriver Socialdemokraterne bandt i en mail til Complidia.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle