Skærpede vilkår hæmmer digitalisering

(Foto: Pressefoto)

I kølvandet på GDPR oplever IT Branchen, at offentlige udbydere stiller stadigt større krav til IT-leverandørerne. En ny undersøgelse blandt medlemmerne, viser, at 63% oplever flere problemer med kontrakter. Derfor arbejder Lobby-organisationen for at fjerne en række unødvendige juridiske, etiske og tekniske barrierer for bedre anvendelse af data i det offentlige.

Skævvrider markedet
Ifølge IT-branchen er forklaringen, at mange offentlige indkøbere på det seneste har fraveget den årelange praksis om at begrænse leverandørens ansvar og risiko, således, at der er sammenhæng mellem kontraktens værdi og den potentielle bod. 

”Ubalance mellem indtjening og risiko fører ofte både til dårligere løsninger og skævvrider markedet fordi IT-leverandørerne konkurrerer om hvem, der kan tage mest risiko frem for at levere de bedste systemer. Det skræmmer mange relevante leverandører, især udenlandske IT-virksomheder væk fra det danske marked”, siger IT-Branchens direktør, Birgitte Hass til Complidia.

Dialog-kontrakter er bedst
”Vi ønsker, at mange flere myndigheder gør brug af de nye muligheder for at indgå dialogbaserede kontrakter, hvor udbydere og leverandører hen ad vejen kan identificere og løse de problemer, der opstår. Den arbejdsform gør det nemmere at udvikle de rigtige IT-løsninger til gavn for hele samfundet”, fortsætter Birgitte Hass, og hun peger på, at de standardkontrakter, der indgås, ofte præges af rigide og meget specifikke krav, som giver et usundt fokus på at overholde krav frem for at blive klogere og finde frem til gode løsninger.

”Vi lever i en dynamisk verden, hvor det er vanskeligt at overskue alle de muligheder og udfordringer, der er, når man udarbejder et udbudsmateriale, og man risikerer, at stille nogle krav, der fører til dyrere og/eller dårligere løsninger, end man ellers kunne have fået. Vi tror, at den dialogbaserede kontraktform vil vise sig som langt den bedste for såvel leverandører, som udbydere og borgere”, siger Birgitte Hass.

Unødvendige barrierer
Birgitte Hass understreger, at al digitalisering naturligvis skal være i overensstemmelse med love og bygge på solide etiske grundlag.

”Men f.eks. i forhold til brugen af meta-data, kan der være barrierer, f.eks. i form af forbud mod at bruge data, der begrænser os fra at skabe de bedste IT-løsninger for alle. Det er vi nødt til at være mere bevidste om, så vi ikke fastholder unødvendige barrierer blot for princippets skyld”, Lyder det fra IT branchens direktør.

Kontrakter klemmer IT-virksomheder
Complidia har talt med kilder i branchen, der bekræfter, at offentlige myndigheder er begyndt at kræve mere af IT-leverandørerne, og at det ofte har utilsigtede konsekvenser.

For eksempel har GDPR medført krav om, at leverandørerne påtager sig et ubegrænset ansvar for et persondatabrud i forbindelse med indkøring af et nyt IT-system. Det krav kan potentielt koste i milliardklassen for større IT-virksomheder, for der er store bøder og mulighed for, at en virksomhed kan komme til at hæfte for en personlig erstatning på op til 20.000 kr. til alle skadelidte.

IT-virksomheder kan, som alle andre, kun forsikre sig mod en maksimal risiko. Derfor afholder ubegrænset ansvar mange fra at byde på offentlige kontrakter.

Flere advokater end IT-folk
Kompleksiteten i de offentlige udbud vokser markant. Det er blevet værkstedshumor med et meget stor gran af sandhed, at IT-virksomhederne har brug for flere advokater end IT-udviklere.

De offentlige myndigheder vil også gerne bruge cloudløsninger til deres dataarkiver, men de stiller så krav om, at leverandøren forhandler det på plads med  Microsoft eller Amazon, og der kommer små danske virksomheder typisk klemme, fordi myndigheden ofte også ønsker, at data skal opbevares på servere et bestemt sted f.eks. i Danmark eller i Europa. Og det er langt fra sikkert, at de store cloududbydere uden videre vil servicere et sådant krav. 

 

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle