Stat og kommune bør blive dataetiske fyrtårne

Datetisk rådgiver, Pernille Tranberg
Datetisk rådgiver, Pernille Tranberg

Rådgiver i dataetik Pernille Tranberg, mener, at det offentlige i Danmark bør blive en rollemodel, der bidrager til at øge vores digitale dannelse frem for at legitimere en demokratiundergravende forretningsmodel med kommerciel udnyttelse af vores persondata. En stribe apps og browsere tilbyder alternativer til tech-giganterne i form af mere private sociale netværk og browsere uden den samme datasporing og annonceformidling.

Specialiserede sociale medier og browsere med mere privacy er fortsat i et tidligt stadie, men trenden går mod at bevidste brugere prøver nye og specialiserede apps, der giver dem en højere grad af sikkerhed og et tryggere miljø, hvor der ikke fiskes data, og hvor familie, venner eller netværk kommer i fokus. Interessen er voksende i USA, og den vokser også i Danmark, vurderer rådgiver i dataetik, Pernille Tranberg.

Hun mener, at vi skal arbejde mere målrettet på at øge bevidstheden om, at der er mere etiske alternativer til tech-giganternes digitale produkter. Og her kan og bør det offentlige Danmark gå foran.

Tryg familiesnak på nettet
Ifølge mediet MIT Technology Review handler trenden både om at kunne bestemme selv og om et behov for at have mere private samtaler, hvor man ikke skal forholde sig til, at andre og uvedkommende følger med, eller at der indsamles data til brug for alskens markedsføring.

Det gælder f.eks. appen Cocoon, der er skabt af to tidligere Facebookmedarbejdere. I Cocoon kan man oprette private mininetværk med op til 12 deltagere. Appen egner sig perfekt til mange familiegrupper, eller snævre interessefællesskaber, hvor man ofte har emner oppe, som netop er familiære, og hvor en privat tryg stemning online er det, mange har brug for. Trenden udspiller også sig på de eksisterende sociale medier, hvor mange brugere benytter privacy værktøjer. Dermed både skaber og søger de mere eksklusive eller private netværk, der er skærmet af fra resten. Det er en stærk trend, der åbner nicher for nye sociale medier, der specifikt understøtter og dyrker de muligheder.

Kender ikke alternativet
”De formater som Facebook og Google arbejder med, fordrer, at man opfører sig som en offentlig social medieperson, der er intet privatliv over dem, og oven i hatten kommer der så sporing, datamining og kommerciel udnyttelse af alt, hvad du siger, gør og foretager dig. Når det for alvor går op for folk, hvad det kan have af konsekvenser, så vil mange benytte alternativerne, hvis de er gode nok, ”mener Pernille Tranberg.

Men det kommer til at tage et stykke tid før vi ser globale tech imperier som Google og Facebook vakle under kundeflugt. Langt hovedparten af danskerne og amerikanerne for den sags skyld ved slet ikke, at der er alternativer til Facebook og Google.

 ”Det er typisk unge og mere bevidste forbrugere der interesserer sig for alternativer f.eks. chatapps som Signal og Wire, der er alternativer til Facebook Messenger, eller Firefox og Brave, der er alternativer til Google Chrome. Men der er stadig mere opmærksomhed på, hvordan de trackende reklamefinansierede virksomheder bruger og misbruger vores data. Derfor virker netværk med mere privacy tillokkende på stadig flere,” siger Pernille Tranberg og tilføjer at såvel private som virksomheder på dataethics.dk kan finde værktøjer til at sikre deres privacy bedst muligt. Det handler om at øge bevidstheden om privacy og myndighederne bør også spille en langt mere aktiv rolle i at højne den digitale dannelse.

 Coockies i klasseværelset
”Når myndighederne selv bruger Facebook og Google, som vi f. eks aktuelt ser på mange folkeskoler, der samarbejder med Google om Chromebooks og Google Suite for Education eller bruger Facebook grupper, så er det også naturligt, at mange forældre bruger Facebook og Google. Prisen er, at der kan høstes data om elevers og forældres brug og i nogle tilfælde sandsynligvis ulovligt som i Helsingør Kommune, som bl.a. Skoleliv har beskrevet. Det er i sig selv helt uacceptabelt og dataetisk forkert, at kommuner medvirker til at øge datamonopolers magt på den måde - samtidig med, at vi i Bruxelles forsøger at få dem til at efterleve vores lovgivning. Det offentlige bidrager dermed til at legitimere techgiganter som Google og Facebooks uetiske og demokratiundergravende forretningsmodeller,” siger Pernille Tranberg.

Demokratiske værdier
Hun peger på at Google og de andre store techgiganter er supergode til at overbevise offentlige myndigheder om, at de har gode løsninger, som skaber værdi eller mere velfærd for pengene.

”Vi skal også have vores demokratiske værdier med os, når vi digitaliserer,” siger Pernille Tranberg.

Hun peger på, at en højnelse af dataetikken i samfundet kræver, at alle gode kræfter arbejde sammen om det. Højnelse af den digitale dannelse er en alt for vigtig og vanskelig en opgave at overlade til borgerne alene. Der er brug for, at den offentlige sektor i stedet gå foran i dataetikken og blive en rollemodel, mener Pernille Tranberg.

I alt har nu ni kommuner anmeldt databrud med relation til Chromebooks og Google Suite for Education. Læs meget mere om den sag på skoleliv.dk. 

Tags

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle