Umuligt at føre tilsyn med statens overvågning

Det er så godt som umuligt at føre tilsyn med CFCS, mener Tilsynet med Efterretningstjenester (TET).
Det er så godt som umuligt at føre tilsyn med CFCS, mener Tilsynet med Efterretningstjenester (TET).

Center for Cybersikkerhed, der ifølge nyt lovforslag skal overvåge både private virksomheder og offentlige myndigheders data, hvis de vurderes samfundsvigtige, er vanskeligt eller helt umuligt at føre tilsyn med. Det fremgår af et netop offentliggjort høringssvar til regeringen fra Tilsynet med Efterretningstjenester.

Det er vanskeligt eller helt umuligt for Tilsynet med Efterretningstjenester (TET) at se, hvornår de data, der strømmer gennem Center for Cybersikkerheds (CFCS) computere, indeholder persondata. Dermed kan tilsynet ofte ikke afgøre, om data falder ind under det lovpligtige tilsyn med fysiske persondata. Den problemstilling har været kendt i Forsvarsministeriet i knap to år. Og i sit høringssvar til det aktuelle og stærkt omdiskuterede forslag til ændringer i Lov om Center for Cybersikkerhed konstaterer tilsynet, at problemstillingen fortsat ikke er adresseret. Dette på trods af at regeringen nu ønsker at udvide CFCS’ beføjelser, så udvalgte private virksomheder og offentlige myndigheder kan tvinges til at lade deres data overvåge af staten.

”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed forholder sig ikke til problemstillingen,” skriver TET blandt andet i høringssvaret.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle