Undergraver bureaukratiet GDPR?

Offentlige myndigheder er omfattet af GDPR på samme måde som virksomheder, foreninger m.v. Principperne om lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, rigtighed, opbevaringsbegrænsning m.v. gælder også myndigheder. Så langt så godt. Der er dog bare en forskel. Offentlige myndigheder behandler ufattelige mængder af persondata fra virksomheder m.v., som ifølge lovgivningen skal indberettes.

Alene skattekontrolloven, som regulerer indberetninger til SKAT, fylder ca. 40 A4-sider. Det gælder fx Indberetninger af personers indkomst, indeholdt A-skat, fri telefon, firmabil, pensionsindbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag, indestående i banken, værdipapirer, ejendomsværdiskat, og ATP. Politiet har adgang til borgernes GPSs data og til private overvågningskameraer, som også indsamler persondata. Som den nye statsminister sagde i åbningstalen: ”Jordbærboden har fået videoovervågning.” Det offentlige ligger inde med alle helbredsdata om borgerne og har overblik over sociale problemet i hjemmet. En nyfødt baby får få minutter efter fødslen et armbånd om håndleddet med CPR. nr. Ikke det borgerlige navn, selvom de nybagte forældrene allerede måtte have besluttet sig for det. I det offentlige system er vi alle blot et nummer. 

Kompleksiteten, kan illustreres med et tilfældigt punktnedslag i Toldtariffen 2019-4. En paraplys ”håndtag” skal fortoldes med en sats og ”stellet monteret på skaftet” med en anden. Det fører til særskilte beregninger hos den virksomhed, som importerer paraplyer, og derefter to forskellige indberetninger til skat samt to indberetninger udenrigshandelsstatistikken. Eksemplet drejer sig ikke om persondata, men jeg synes, det tegner et godt billede af, hvor omfattende og kompliceret indberetningssystemet er.

Strider mod ånden i GDPR
Der er næppe nogen, der har overblik over, hvor mange personoplysninger det offentlige modtager, som følge af lovgivningen. Danmark er nok det land i verden, hvor myndighederne har registreret flest persondata om borgerne og dermed har de bedste muligheder for overvågning. Kim Jong-un ville være misundelig, hvis han kendte til vores system. Skulle Danmark en dag – gud forbyde det – blive omdannet til et diktatur, så har magthaverne et enestående system til overvågning af borgerne. Bedre end det gamle Østtyskland. 

Er det i GDPRs ånd, at lovgiverne pålægger en så omfattende behandling af persondata hos offentlige myndigheder? Strengt juridisk set, så er der langt hen ad vejen sikkert styr på det, men efter min opfattelse strider det mod ånden i GDPR. Princippet bør være, at der indberettes færrest mulige oplysninger, og at de slettes så hurtigt, det er muligt, samt at færrest mulig har adgang til personoplysninger.     

Hvad kan man så gøre ved det? Den nye regering har blandt andet slået sig op på, at der nu skal der luges ud i bureaukratiet. Færre indberetninger og flere varme hænder, hedder det. Sosu’er skal bruge mere tid på omsorg og mindre tid på at registrere og indberette. Dermed, alt andet lige, færre indberetninger af persondata.

Forenkling løber ud i sandet
Forenkling og mindre bureaukrati er svært at være imod. Problemet er bare, at den nye regerings projekt også kommer til at løbe ud i sandet. Jeg har i de sidste 20 år været involveret i skiftende regeringers forenklingsprojekter, hvor jeg har repræsenteret forskellige branchers ønsker på dette område. I bund og grund har projekterne ikke ført til noget.

Sat meget på spidsen, så har arbejdet drejet sig om, hvorvidt en given blanket kan reduceres fra 3 til 2½ side. Udfordringen er bare, at mange indberetninger og registreringer har en fornuftig begrundelse i de regler, som de knytter sig til. Så det er ikke så enkelt at luge ud, når man først går i dybden. Samtidig fører den stadige strøm af ny lovgivning  til nye indberetninger.

En lille kuriositet: den nye regering vil fremsætte ændring til Lov om aktiviteter i det ydre rum. Ændringen går på, at private ikke må sende rumfærger ud i rummet. Det gælder dog ikke små rumfærger (raketter). Efter den nuværende lovgivning skal der gives et hav af oplysninger om de personer, som søger godkendelse og tro mig, det bliver ikke mindre med lovændringen, når der nu skal sondres mellem store og små rumfærger.

Jeg vil vove den påstand, at man inden for de sidste 50 år har krævet flere og flere personoplysninger indberettet år for år. Og så selvom man har haft intentionen om det modsatte.

Efter min opfattelse bør man i regeringens kommende forenklingsprojekt ikke bare se på, om man kan lette de administrative byrder, men samtidig se på persondata og ånden i GDPR. Er der områder, hvor der behandles persondata, som reelt er unødvendige? Kunne man skære i antallet af indberetninger?

Regler afføder indberetninger
Jeg tror det bliver en svær øvelse, hvis man blot ser på indberetningerne, som følger af lovgivningen, som den er i dag. Man bliver simpelthen nødt til at se på de regler, som afføder indberetningerne. De 40 sider med indberetningsforpligtelser til SKAT har sin egen indre logik, for de gør det muligt at håndhæve regler om fx fri telefon. Noget utopisk, så kunne man ændre personskatten, så det blev en flad skat på 40% uden fradrag for noget som helst. Det vil reducere behovet for behandling af persondata hos SKAT meget radikalt.

Eller sagt med andre ord: Så brug dog samme toldsats uanset om det er håndtag eller stel monteret på skaft. Eller endnu bedre og nok utopisk: fjern tolden på paraplyer.

Læs denne helt fantastiske fabel, som fortæller noget om, hvorfor forenkling af lovgivningen er utrolig svær. Og læs den nu – den er fantastisk efter mit nørdede hoved. Den handler om beskatning af paraplyer.

Tags

Skrevet af

Jakob Dedenroth Bernhoft

Jakob Dedenroth Bernhoft, Juridisk rådgiver, Revisorjura.dk

Jakob Dedenroth Bernhoft er indehaver af revisorJURA, der yder erhvervsjuridisk rådgivning om bl.a. bekæmpelse af hvidvask og beskyttelse af persondata. Han har været kontorchef i Finansrådet, juridisk chef i KPMG og faglig direktør i FSR - danske revisorer. Ud over rådgivning udvikler virksomheden også whistleblower-løsninger.

Klummer

Se alle